Rozwijamy ekomuzeum

1024 683 Plenerownia

W 2023 r. Fundacja Plenerownia kontynuuje działania zmierzające do utworzenia ekomuzeum w okolicy Huciska w gminie Gdów. Obecnie realizujemy projekty:

Wolontariat w ekomuzeum – przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie aktywności obywatelskiej i samoorganizacji na rzecz dobra wspólnego, dostępu do kultury i edukacji nieformalnej oraz zacieśnienie współpracy między lokalnymi podmiotami.

Projekt złożony będzie  z dwóch części:

1) Wolontariat przy letnich animacjach w Hucisku

2) Edukacja z zakresu wolontariatu rozwój szkolnych kół wolontariatu

_______________

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Skip to content