Interpretujemy lokalne dziedzictwo
Tworzymy angażujące opowieści o miejscach
Aktywizujemy społeczności
Budujemy sieci współpracy
Rozwijamy umiejętności i kompetencje
Dzielimy się doświadczeniami

FUNDACJA PLENEROWNIA

Zajmujemy się przede wszystkim upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego oraz edukacją i animacją kulturalną. Realizujemy projekty skierowane do różnych grup docelowych.

Prowadzimy warsztaty, szkolenia, opracowujemy wydawnictwa i materiały popularyzatorskie i edukacyjne, artykuły, programy, przygotowujemy wystawy, a także organizujemy przedsięwzięcia o charakterze badawczym, dokumentacyjnym i artystycznym.

Podejmujemy inicjatywy związane z rozwojem dialogu i tolerancji między kulturami, pokoleniami, społecznościami. Wśród naszych celów statutowych jest też upowszechnianie turystyki, krajoznawstwa i aktywności fizycznej oraz kształtowanie dobrych postaw względem środowiska naturalnego i najbliższego otoczenia.

0
UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ
0
MIEJSCOWOŚCI
0
WYSTAWY
0
NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

W SKRÓCIE

Fundacja Plenerownia łączy dwa obszary, które są dla nas najważniejsze:
działania w plenerze / przestrzeni / krajobrazie / terenie oraz twórczą pracę z ludźmi, miejscami, historiami i ich śladami zapisanymi w otoczeniu.

Metody:

Działamy w oparciu o DNA miejsc

DNA miejsc

D – dziedzictwo kulturowe

DNA miejsc

N – natura

DNA miejsc

A – aktywizacja mieszkańców

NASZE DZIAŁANIA

Jest ich naprawdę sporo, mamy wieloletnie doświadczenie i trafiamy w punkt realizując projekty
z zakresu: upowszechniania i interpretacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
animacji społeczno-kulturowej, edukacji, realizacji autorskich projektów.

Nasze działania

Chcesz być na bieżąco?
Zerknij na aktualności.

Aktualności

Masz zorganizowaną grupę?
Zobacz naszą ofertę warsztatów.

Warsztaty oferta

Masz pomysł na współpracę?

Kontakt
FUNDACJA PLENEROWNIA

Trafiamy w punkt

Skip to content