Krakowsko-Lachowska Szkoła Tradycji

1024 843 Plenerownia

Nasza Fundacja, rozwijając ekomuzeum w okolicy Huciska podjęła współpracę z etnografkami Anną Psuty-Zając i Zofią Szyrajew, które tworzą duet muzyczny Fiksum Dyrdum i wspólnie zrealizowaliśmy projekt „Krakowsko-Lachowska Szkoła Tradycji”. Na pograniczu ziem, kultur i tradycji Krakowiaków Zachodnich i Lachów Szczyrzyckich poszukiwaliśmy muzyki i opowieści z czasów minionych, zwłaszcza tych związanych z okresem dzieciństwa. Przeprowadziliśmy wiele rozmów z pasjonatami, lokalnymi animatorami, śpiewakami, znawcami folkloru, tradycji i lokalnej historii, z seniorami i przedstawicielami młodszego pokolenia, którzy wiele pamiętają, wiedzą i byli chętni, by podzielić się wspomnieniami i posiadanymi informacjami. Zarchiwizowaliśmy wspaniały materiał, którym będziemy dzielić się dalej.

Projekt był realizowany w ramach programu Akademia Kolberga Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Celem Akademii Kolberga jest działanie na rzecz przywracania tradycyjnej muzyki do społecznej i kulturowej praktyki społeczności wiejskich. Akademia działa poprzez Szkoły Tradycji, prowadzone przez organizacje pozarządowe, które skupiają osoby zaangażowane w działania na rzecz lokalnych kultur tradycyjnych.

Projekt jest zrealizowano w ramach Programu Akademia Kolberga 2023 prowadzonego przez Pracownię Muzyki i Tańca Tradycyjnego w Narodowymi Instytucie Muzyki i Tańca we współpracy z Forum Muzyki Tradycyjnej. Program jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content