Baśniowy las – rodzinna gra terenowa

900 472 Plenerownia

Dołączamy do ogólnopolskiej inicjatywy, jaką jest Baśniowy Las – Święto Leśnych Rodzin. Inicjatorem akcji jest Fundacja Edukacji Żywej, a Fundacja Plenerownia lokalnym organizatorem wydarzenia w Hucisku, w gminie Gdów, nieopodal Wieliczki. 7 stycznia zapraszamy do Baśniowego Lasu na rodzinną grę terenową. Zapisy odbywają się poprzez formularz na Facebooku.

Bierzemy udział w tym wspaniałym wydarzeniu, gdyż bliska jest nam idea akcji. Jak mówią jej inicjatorzy: 

„Nazwa i przesłanie Baśniowego Lasu, które mieliśmy na myśli, to poszerzyć wyobraźnię i wzbogacić skojarzenia związane z lasem o elementy, klimaty które mają spowodować, że las będzie nie tylko domeną przyrodoznawstwa (czy inżynierów leśnictwa) ale miejscem zamieszkałym przez ulotne istoty łączące naszą ludzką mentalność z pozaludzkim światem przyrody. Tajemniczym, pięknym, bliskim i niezbędnym do normalnego, zdrowego życia. 

Baśniowy Las próbuje pokazać inną możliwość bycia w lesie dla małych dzieci, ale też dla rodziców małych dzieci wrażliwych na ich podstawowe potrzeby. A te są związane z lasem, wyjątkowym miejscem, z którym dziecko może z pomocą rodziców budować zdrowe więzi. które będą wspierały jego rozwój i dojrzewanie. 

Las, natura, przyroda to pojęcia abstrakcyjne, ale będąc w lesie spotykamy konkretne organizmy i miejsca. To z nimi można tworzyć więzi. Poszerzamy las wyobraźnią, która pomaga mówić o lesie w sposób dla dzieci odpowiedni, pełen metafor personifikacji,  antropomorfizacji, porównań itd. Dbamy jednak o to, że te zabiegi nie oderwały się od świata i pozostało z nim jakieś powiązanie.
Las poszerza sferę bezpiecznego rozwoju dzieci, zadomawia w lesie nie w sensie udomowienia, a więc podporządkowania wszystkiego człowiekowi, ale świadomości swojego miejsca wśród innych organizmów. Czerpania i dawania lasowi tego, co ludzkie. Więź z rodzicem, plemieniem, tym, co pozaludzkie, ale należące do przyrody, to różne stopnie życiodajnej relacji. Nic jej nie jest w stanie dziecku zastąpić, bez niej dziecko traci rację istnienia. Tak więc te zabawy i gry leśne to pierwszy krok dla tych, którzy nie zdołali pomóc dzieciom zbudować zdrowych więzi z mieszkańcami lasu. Tu trzeba dodać, że budowa więzi dzieci z mieszkańcami lasu może modelować, ale i może wzmacniać więzi dzieci ze swoimi rodzicami i pomaga rodzicom być dla swoich dzieci przewodnikami w „dżungli życia”. 

Skip to content