„Kryształy soli” dla Plenerowni

960 721 Plenerownia

Nasza Fundacja została laureatem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego Kryształy Soli dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych w kategorii Najlepsza Małopolska Inicjatywa Pozarządowa za „godne naśladowania, innowacyjne podejście do budowania tożsamości oraz odpowiedzialności za lokalne i regionalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Za zastosowanie nieszablonowych rozwiązań do rozwoju dialogu obywatelskiego poprzez utworzenie Ekomuzeum w formule „muzeum bez ścian”.

Nagroda „Kryształy Soli” została ustanowiona w 2005 roku jako nagroda dla najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności. Fundacja Plenerownia została także nominowana w kategorii Kultura i Tożsamość Regionalna.

Skip to content