Fundacja
Plenerownia

Trafiamy w punkt

Upowszechniamy i interpretujemy dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

 W praktyczny sposób przybliżamy i korzystamy ze sztuki interpretacji dziedzictwa, a naszym mottem są słowa Freemana Tildena, ojca interpretacji: „interpretując – rozumieć, rozumiejąc – docenić, doceniając – chronić”. Podpowiadamy, jak tworzyć znaczące, wciągające opowieści o muzealnych kolekcjach, lokalnych zasobach, obiektach, artefaktach, krajobrazie i przestrzeni. Pokazujemy różne narzędzia i metody angażowania ludzi w proces odkrywania, poznawania, komunikowania i działania w kontekście dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Mamy wiedzę, a przede wszystkim doświadczenie: opracowaliśmy kilkanaście scenariuszy wystaw muzealnych, tras turystycznych, ścieżek kulturowych, przeprowadziliśmy kilkadziesiąt projektów terenowych i niezliczoną ilość warsztatów z uczestnikami w różnym wieku.

– autorskie szkolenia dotyczące upowszechniania i edukowania o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym
– opracowanie materiałów na temat dziedzictwa (np. teksty o różnym przeznaczeniu, przewodniki, gry, karty zadań dla dzieci)
– opracowanie scenariuszy wystaw, ścieżek kulturowych i przyrodniczych, tras turystycznych
– opracowanie planów aktywizacji turystycznej miejsc i obiektów w oparciu o zasoby dziedzictwa
– organizację kompleksowych projektów związanych z popularyzacją dziedzictwa i aktywizacją społeczną

SZKOLILIŚMY

nauczycieli w Centrach Doskonalenia Nauczycieli i podobnych placówkach na terenie całej Polski
– nauczycieli, edukatorów i animatorów na zlecenie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
pracowników działu obsługi klienta Bramy Poznania i Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu
organizatorów Europejskich Dni Dziedzictwa w Muzeum Wsi Lubelskiej i Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa
wolontariuszy na zlecenie Fundacji Czynić Dobro w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu
przewodników i pracowników Działu Edukacji w Stacja Muzeum w Warszawie
animatorów, edukatorów i pracowników instytucji kultury w trakcie autorskich projektów Fundacji np. „Sztuka na kółkach”, „Opowiedzieć dziedzictwo”, „Moje, twoje, nasze dziedzictwo”

JESTEŚMY AUTORAMI

Przenośnego Centrum Interpretacji Dziedzictwa, pakietu edukacyjnego wydanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i nagrodzonego w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków w 2017 r.
– książki „Rozgryźć dziedzictwo. Podręcznik dobrych praktyk upowszechniania dziedzictwa i edukacji o dziedzictwie kulturowym” wydanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (we współpracy z różnymi osobami)
– tekstów na portale internetowe prowadzone przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (samorząd.nid.pl oraz edu.nid.pl)
– scenariusza Interaktywnego Centrum Fajansu – Skarbca Fajansu we Włocławku
– scenariusza jubileuszowej wystawy plenerowej z okazji 550-lecia obecności Paulinów na Skałce w Krakowie
– scenariusza ścieżki dziecięcej w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
– ścieżki kulturowo-przyrodniczej w Hucisku pod Krakowem
– projektu ścieżki zwiedzania dla dzieci na wystawie stałej w Krzemionkowskim Regionie Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego w Krzemionkach Opatowskich
– planu aktywizacji turystycznej sanktuarium na Bachledówce (we współpracy z innymi autorami)
– scenariusza wystawy „Made in Poland” w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, wyróżnionej w Konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku Sybilla 2014 w kategorii wystaw historycznych i archeologicznych oraz w plebiscycie na Wydarzenie Historyczne Roku Muzeum Historii Polski
– scenariusza wystawy ” Pierścionek z orłem w koronie” w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, wyróżnionej w Konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku Sybilla 2017 w kategorii wystaw historycznych i archeologicznych
– scenariusza wystawy „COP i miasto. Nowoczesność i dziedzictwo” w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, która otrzymała I miejsce w Konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku Sybilla 2017 w kategorii wystaw przyrodniczych i technicznych
– scenariusza wystawy jubileuszowej „Zbudowaliśmy to miasto” w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, wyróżnionej w Konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku Sybilla 2018 w kategorii wystaw czasowych oraz w plebiscycie na Wydarzenie Historyczne Roku Muzeum Historii Polski
– scenariusza Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli (we współpracy z innymi autorami)
– programu oraz multimediów w Galerii Alfonsa Karpińskiego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli (we współpracy z innymi autorami)
– scenariusza trasy turystycznej po schronach w Nowej Hucie
– katalogów wystaw, przewodników

TWORZYMY
Ekomuzeum to zbiór, który tworzy miejsce, jego dziedzictwo, mieszkańcy oraz pamięć. Powołaliśmy ekomuzeum w pobliżu Krakowa, miedzy Wieliczką, Niepołomicami, Bochnia i Dobczycami, inspirując się niezwykłym dziedzictwem wsi Hucisko, gdzie mamy swoją siedzibę. W 2023 r. doceniono nas  za to przedsięwzięcie, gdyż laureatami Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego Kryształy Soli dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych w kategorii Najlepsza Małopolska Inicjatywa Pozarządowa za „godne naśladowania, innowacyjne podejście do budowania tożsamości oraz odpowiedzialności za lokalne i regionalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Za zastosowanie nieszablonowych rozwiązań do rozwoju dialogu obywatelskiego poprzez utworzenie Ekomuzeum w formule „muzeum bez ścian”.

Zajmujemy się animacją społeczno-kulturową

 Wierzymy, że kultura jest jak powietrze, zawsze prowadzi ku ludziom i ma wielką moc oddziaływania na otoczenie. Jako animatorzy kultury pobudzamy i motywujemy do kreatywnych działań, które integrują ludzi między sobą, rozwijają relacje i budują mosty. Aktywizujemy społeczności, pomagamy zdobywać nowe umiejętności i kompetencje. Uruchamiamy twórcze potencjały, angażujemy i uczymy wrażliwości na świat.  Uczestnikami naszych działań są osoby w każdym wieku: dzieci, młodzież, dorośli, w tym seniorzy. W procesie animacji wykorzystujemy rożne metody i narzędzia, a przede wszystkim podejmujemy różne, ważne tematy.

– organizację kompleksowych projektów
– zajęcia w różnej formule (warsztaty, spotkania, rejsy, mikrowyprawy, półkolonie)
– długofalową współpracę ze społecznościami w formie procesu
– opracowanie i wdrażanie planów aktywizacji społecznej
– przez ponad 10 lat realizowaliśmy projekt „Sztuka na kółkach”, który został uznany przez Narodowe Centrum Kultury jednym z najlepszych w dziedzinie edukacji i animacji kulturalnej – odwiedziliśmy ponad 500 miejscowości, gdzie spotkaliśmy się z mieszkańcami w lokalnych zabytkach, wspólnie odkrywając wartość lokalnego dziedzictwa kulturowego
w latach 2017-23 prowadziliśmy Pracownię Kulturalną nad zalewem Bagry w Krakowie – miejsce spotkań okolicznych mieszkańców, gdzie realizowana była bogata oferta zajęć, działał Klub RodzicaCentrum Aktywności Seniora
od 2020 r. „uprawiamy” kulturę w Hucisku, niewielkiej wsi położonej nieopodal Krakowa – miejscu, z którym byli związani słynni artyści XX w., jak Tadeusz Kantor i Kazimierz Mikulski. Tworzymy tu przestrzeń sąsiedzką skupioną wokół Domu Opowieści, gdzie organizujemy spotkania, warsztaty, wydarzenia, umożliwiając ludziom spotkanie i twórczą aktywność
niezwykłą animacyjną przygodą była organizacja półkolonii „Lato w teatrze” w Hucisku w latach 2022, 2023 – było to święto całej społeczności, a teatr rozgościł się wtedy w ogrodach, między domami, na dróżkach, a nawet w lesie
o naszych doświadczeniach możesz przeczytać w publikacji: 15 tekstów na piętnastolecie programu Lato w teatrze, s. 30
od wielu lat organizujemy międzypokoleniowy Rejs Bociana, w którym uczestniczyło dotąd kilkaset osób, w tym niemowlaki i seniorzy, co było niezwykłą okazją do spotkania i współpracy
od 2022 r. rozwijamy Ekomuzeum między sztuką a życiem, jako platformę dialogu obywatelskiego, spotkania i partycypacji mieszkańców i sieć współpracy różnych podmiotów – otrzymaliśmy za to przedsięwzięcie nagrodę Kryształy Soli przyznawaną najlepszym małopolskim organizacjom pozarządowym w kategorii Najlepsza Małopolska Inicjatywa Pozarządowa
tworząc ekomuzeum rozwinęliśmy w okolicy sieć wolontariatu, aktywizując kilkaset osób; wspólnymi siłami organizowaliśmy m.in. letnie animacje dla dzieci i wydarzenia specjalne jak jasełka
– dobroczynną moc kultury wykorzystywaliśmy w projekcie „Rodzinne ekomuzeum”, w trakcie którego organizowaliśmy warsztaty rodzinnej kulturoterapii, mikrowyprawy oraz leśne spotkania dla rodzin
wspaniałym doświadczeniem był dla nas projekt „Aktywni w Hucisku”, w efekcie którego stworzyliśmy wraz z mieszkańcami ścieżkę kulturową oraz książkę
rozwijając ekomuzeum zbieraliśmy historie mówione do archiwum społecznego
stworzyliśmy w Hucisku Ogród Dzikich Dzieci, miejsce w duchu przygodowego placu zabaw, gdzie dzieciaki mogą swobodnie bawić się w otoczeniu natury, a przy okazji uczyć kompetencji społecznych
prowadziliśmy inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej inicjując i prowadząc dwie spółdzielnie socjalne: Pracownia Kulturalna i Altertour

DNA miejsc = Dziedzictwo + Natura + Aktywizacja społeczna

Edukujemy

Prowadzimy działalność edukacyjną w obszarach związanych z DNA miejsc, tj. dziedzictwem, naturą i aktywizacją społeczną. Wachlarz tematów, które podejmujemy jest szeroki, gdyż lubimy łączyć różne dziedziny, przekraczać granice i podejmować nowe wyzwania. Chętnie korzystamy z rozmaitych metod i narzędzi: prowadzimy warsztaty, opracowujemy materiały edukacyjne (gry, karty, książki, karty zadań, inne), mamy doświadczenia z pokojami zagadek, grami terenowymi, akcjami, formami multimedialnymi. Prowadzimy przedsięwzięcia z myślą o odbiorcach z różnych grup docelowych, starając się by zdobywali nowe umiejętności, doświadczenia, poszerzali wiedzę i kompetencje. Wychodzimy z założenia, że żaden człowiek nie jest samotną wyspą, dlatego celem naszych projektów edukacyjnych jest budowanie kapitału społecznego. Robimy to  zwiększając dostęp do kultury, ucząc szacunku do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, uwrażliwiając na wspólną przestrzeń ale także przez edukację obywatelską i ekonomiczną.

– warsztaty i inne zajęcia związane z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym
– przedsięwzięcia z zakresu edukacji obywatelskiej
– inicjatywy związane z edukacją o gospodarce
– warsztaty o tematyce ekologicznej
– opracowanie materiałów edukacyjnych w różnej formie (np. questy, multimedialne pokoje zagadek)
– opracowanie ścieżek edukacyjnych
– opracowanie publikacji
wieloletni projekt o sztuce i dziedzictwie „Sztuka na kółkach”,  wyróżniony w Konkursie Europa Nostra, w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i uznany za wzorowy w dziedzinie animacji i edukacji kulturowej przez Narodowe Centrum Kultury
pakiet edukacyjny „Połączeni dziedzictwem” dla uczniów szkół podstawowych na temat dziedzictwa niematerialnego Polski i Ukrainy dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod patronatem Polskiego Komitetu UNESCO
akcja „Kufer pełen dziedzictwa” w trakcie której wysłaliśmy w Polskę kilkanaście zestawów edukacyjnych, które wędrowały i były przekazywane z rąk do rak, inspirując do stawiania pytań o to, czym jest, jakie niesie wartości i jak dbać o dziedzictwo kulturowe, przedsięwzięciu towarzyszyły liczne szkolenia dla nauczycieli i edukatorów
„Młodzież solidarna z dziedzictwem” – przedsięwzięcie realizowane we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego
– kilka edycji autorskich, interdyscyplinarnych projektów łączących nauki ścisłe z humanistycznymi, konkretnie matematykę z wiedzą o sztuce i dziedzictwie, które zrealizowaliśmy dzięki dotacji Fundacji mBank: „Mona lubi matmę”, „Raz, dwa, trzy: dziedzictwo”, „Wakacyjne wyprawki matematyczne”
półkolonie „Lato w  teatrze” i warsztaty teatralne w szkołach, a także scenariusz przedstawienia dla dzieci kształtującego postawy względem dziedzictwa
kilka edycji konkursu na organizację Szkolnych Dni Dziedzictwa Kulturowego
„Ludowa Akademia Dziedzictwa” – cykl warsztatów w szkołach związanych z kulturą ludową
edukacyjna ścieżka biograficzna w okolicy Wieliczki i Ekomuzeum miedzy sztuką a życiem”
„Mobilne Laboratorium Dziedzictwa” – cykl warsztatów w szkołach, podczas których badaliśmy z dzieciakami lokalne dziedzictwo, tworzyliśmy archiwum mówione i Żywe Muzeum Figur Woskowych przedstawiając ciekawe osoby wpisane w historię regionu
półkolonie „Małe Miasto Gdów” polegające na symulacji życia w prawdziwym mieście – przez 5 dni, mali uczestnicy uczyli się pracować, zarabiać, oszczędzać i wydawać pieniądze; projekt zrealizowany dzięki dotacji Fundacji BGK
– projekty „Moje, twoje, nasze dziedzictwo”, „Opowiedzieć dziedzictwo” realizowane w programie „Wspólnie dla dziedzictwa Narodowego Instytutu Dziedzictwa, podczas których organizowaliśmy m.in. objazdowe pokoje zagadek i obozy wolontariackie
– projekt „Kod architektury” dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli o architekturze i przestrzeni , inspirowany historią Centralnego Okręgu Przemysłowego, wyróżniony w  Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2014
przewodnik multimedialny i karty zadań na temat Cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej Łużna-Pustki, wyróżnionego Znakiem Dziedzictwa Europejskiego, opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i wyróżniony w konkursie Narodowego Instytutu Dziedzictwa na materiały edukacyjne o dziedzictwie w 2020 r.
warsztaty na temat wolontariatu w placówkach szkolnych, których efektem był rozwój szkolnych kół wolontariatu w 10 placówkach w Małopolsce
– cykl warsztatów „Zabytki kręcą”, zorganizowanych we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa i Państwowym Instytutem Sztuki Filmowej
pięć tomów książki dla dzieci z serii „Kronika Zabytkomaniaka” oraz komiks „Strażnicy dziedzictwa”, wydane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa
karty zadań i książki kreatywne dla dzieci do czasowych wystaw w Muzeum Narodowym w Krakowie i Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli
książki dla dzieci „Historie z lustra”, „Mysz Bogumił i tajemnice kościoła”, „Mój pępek świata”, „Świętokrzyska księga czarów”, „Gwiazdy i… ryby”, „Skarb Inków”
scenariuszy ścieżek edukacyjnych dla dzieci po modernizowanej wystawie stałej w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, w Interaktywnym Centrum Fajansu we Włocławku, na wystawie czasowej „Pierścionek z orłem w koronie”, „Cop i miasto. Nowoczesność i dziedzictwo” oraz „Zbudowaliśmy to miasto” w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, w Krzemionkowskim Regionie Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego w Krzemionkach Opatowskich
– szereg przedsięwzięć o tematyce inspirowanej dziedzictwem kulturowym różnych miejsc m.in. w Małopolsce i województwie świętokrzyskim

Realizujemy autorskie projekty

Działamy od A do Z, to znaczy od pomysłu, przez starania o dofinansowanie, prowadzenie projektu, po jego rozliczenie. W ciągu lat zrealizowaliśmy projekty m. in. z dotacji: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Instytutu Wolności, Muzeum Historii Polski, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej, Gminy Miejskiej Kraków, Fundacji mBank, Fundacji BGK. Współpracowaliśmy z  różnymi podmiotami, m. in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego, Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli , Narodowym Centrum Kultury.

Skip to content