Lato w teatrze NATURALNIE! 26 VI-09 VII

1024 662 Plenerownia

W tym roku również udało nam się otrzymać dofinansowanie na półkolonie teatralne w Hucisku. 

Rekrutacja odbywała się poprzez formularz zgłoszeniowy.

Regulamin półkolonii.

Lista przyjętych została ogłoszona 12 czerwca.


PROGRAM

PÓŁKOLONIE LATO W TEATRZE NATURALNIE!

Lato, wakacje, słońce, łąka, las, rzeka, zabawa i… TEATR! Tak, tak! Zrobimy teatr w naturze, z natury i dla natury! W programie przewidzieliśmy różne aktywności: warsztaty, wędrówki i wycieczki, gry terenowe, zajęcia przyrodnicze, surwiwalowe, artystyczne, kulinarne, sportowe, eksperymenty, opowieści i nie tylko.

WYDARZENIA SPECJALNE

2 lipca – niedziela
RODZINNE „rozGRYwki TEATRALNE” – ekscytująca, angażująca wszystkie zmysły leśna gra terenowa, w trakcie której wszyscy zostaną aktorami/tropicielami, a sceną/i miejscem ukrytego skarbu, będzie okoliczna przyroda
9 lipca – niedziela
SPEKTAKL – PERFORMANS, Z UDZIAŁEM UCZESTNIKÓW PÓŁKOLONII, PIKNIK INTEGRACYJNY Spektakl będzie finałowym akcentem półkolonii i podsumowaniem pracy ich uczestników. Główna nić finałowej opowieści będzie prowadziła (dosłownie – poprzez wędrowanie) w naturę, w której dzieci będą przedstawiały według swojego konceptu różne opowieści dotyczące relacji człowieka z Naturą i miejscem – począwszy od motywów bajkowych po ekologię.

PROGRAM PODSTAWOWY

26 VI-09 VII poniedziałek-sobota: godz. 9-15.
Codzienna zbiórka oraz odbiór półkolonistów przez opiekunów będą odbywały się w Świetlicy Wiejskiej w Hucisku (Winiary 68).

W trakcie 14 dni półkolonii, oprócz wydarzeń specjalnych, przewidziano:

  • Codzienne warsztaty przybliżające świat i język teatru w nawiązaniu do hasła przewodniego NATURALNIE! (przestrzeń, ruch, ekspresja, język, improwizacja, dźwięk, rekwizyt, kostium, scenografia, budowanie opowieści)
  • Zajęcia artystyczne, przyrodnicze, surwiwalowe, kulinarne, sportowe, eksperymenty, opowieści i nie tylko
  • Zabawy integracyjne w plenerze
  • Wycieczki i wędrówki
  • Chwile dzikiego szaleństwa i błogiego wyciszenia
  • Poczęstunek (w tej sprawie zwracamy się o wsparcie do opiekunów 😊)
  • Gadżety dla uczestników
  • A wszystko to w pięknych okolicznościach przyrody, w naturze, w towarzystwie wspaniałych wychowawców i instruktorów 😊

Dokładne miejsca wydarzeń będą podawane na bieżąco.


OPIS PROGRAMU LATO W TEATRZE 2023

Lato w teatrze to ogólnopolski program wspierający samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe w tworzeniu młodym ludziom okazji do doświadczania teatru w miejscu, w którym żyją. Lato w teatrze bazuje na idei teatru jako formy spotkania. Program działa na rzecz rozwoju środowiska osób zajmujących się edukacją teatralną oraz animacją kulturalną i społeczną. Organizatorem programu jest Dział Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, warsztatów i spotkań związanych z pedagogiką teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.

W aktualnej 16. edycji programu dofinansowanie otrzymało 36 ośrodków z całej Polski – 20 organizacji pozarządowych i 16 samorządowych instytucji kultury. Ośrodki, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie w ramach niego w 2023 roku przyznano 6 ośrodkom.

Konkurs grantowy pozwala wyłonić najciekawsze projekty dwutygodniowych wakacyjnych warsztatów o charakterze teatralnym dla dzieci i młodzieży. Realizowane projekty mają pokazać młodym ludziom, że teatr jest miejscem dla każdego – można w nim tworzyć, poznawać innych ludzi i odkrywać różnorodność otaczającego świata. Spośród zgłoszeń, wybrane zostają te, które wykorzystują metody twórcze do rozwijania kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, pozwalają im odkrywać i wykorzystywać swój potencjał i dzielić się z publicznością własnym przekazem.  Projekty realizują zespoły, które dbają o podmiotowe traktowanie młodych ludzi oraz czuwają nad przebiegiem procesu grupowego – i nie zapominają, że przy tym wszystkim, można się dobrze bawić!

Więcej informacji na temat programu na:
www.latowteatrze.pl
www.facebook.com/programLatowteatrze

Skip to content